Tiết kiệm năng lượng là yêu cầu hàng đầu của chúng tôi

 
000 Tên công trình 000
XÂY DỰNG CỤC MÔI TRƯỜNG
  Hạng mục thi công   SỬA CHỮA MÁI NHÀ
  Thực hiện   03/2013
  Diện tích   4680 M2
  Mục đích   CÁCH NHIỆT, TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, ĐÁP LẠI SỰ NUILDING CŨ, KHÔNG THẤM NƯỚC, BÊN TRONG VÀ BÊN NGOÀI
  Kết quả   MỤC TIÊU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC