Tiết kiệm năng lượng là yêu cầu hàng đầu của chúng tôi

 
000 Tên công trình 000 VIỆN CÔNG NGHỆ
  Hạng mục thi công   MÁI NHÀ
  Thực hiện   01/2013
  Diện tích   3290 M2
  Mục đích   CÁCH NHIỆT, TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG, KHÔNG THẤM NƯỚC, CÁCH ÂM
  Kết quả   Nhiệt độ giảm xuống vào mùa hè, dừng nước rò rỉ và âm thanh giảm