TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG LÀ QUAN TÂM HÀNG ĐẦU CỦA CHÚNG TÔI

Tiện nghi tại nơi làm việc

12/10/2015 08:37

Một lợi thế rất lớn của THERMBLOCK là sự đa dạng rộng lớn của lĩnh vực ứng dụng của nó.

một trong những lĩnh vực quan trọng mà THERMBLOCK được sử dụng và rất hiệu quả là các lĩnh vực công nghiệp đặc biệt là khi nó được phủ vào các nhà máy trên mái nhà, ứng dụng này cung cấp một sự thoải mái có giá trị bên trong khu vực làm việc đặc biệt trong mùa nóng. Với việc áp dụng các THERMBLOCK vào các nhà máy trên mái nhà, nhiệt độ môi trường xung quanh là giảm đáng kể với mức trung bình của 7 oC. 
Ở Trung Đông và khu vực châu Phi nhiệt độ môi trường bên trong một nhà máy mà không có điều hòa nhiệt độ có thể đạt tới 50 oC, môi trường khó khăn này làm giảm năng suất của người lao động và làm giảm thời gian làm việc đó ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập. Bằng cách áp dụng THERMBLOCK và với một số tiền đầu tư ban đầu rất hợp lý, môi trường nhà máy sẽ cân bằng.

Chia sẻ sản phẩm với bạn bè qua Facebook