TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG LÀ QUAN TÂM HÀNG ĐẦU CỦA CHÚNG TÔI

THERMBLOCK & Năng lượng tái tạo

12/10/2015 08:10

 

Lắp đặt các tấm năng lượng mặt trời vào nhà của bạn là một hấp dẫn, bạn sẽ không có nhiều tiền điện phải trả và các bạn tham gia để bảo tồn một môi trường tốt của nhà lớn của chúng tôi 
Tuy nhiên từ phía bên kia các chi phí đầu tư ban đầu của tấm pin mặt trời là 18.000 USD cho một căn nhà tiêu chuẩn như trung bình , 
Các yếu tố chính để xác định kích thước của các tấm pin mặt trời là tiêu thụ năng lượng của bạn 
THERMBLOCK có thể giúp bạn giảm không chỉ đầu tư ban đầu của bạn trên các tấm năng lượng mặt trời mà còn làm giảm đáng kể chi phí hoạt động và chi phí ẩn cho cùng 
Làm thế nào nó xảy ra: 
khi bạn áp dụng THERMBLOCK vào ngôi nhà của bạn từ bên ngoài bạn sẽ làm giảm tiêu thụ năng lượng từ 30-60% tùy thuộc vào khu vực của bạn (nhiều hơn năng lượng nóng bạn càng tiết kiệm) có nghĩa là bạn sẽ làm giảm đầu tư ban đầu của tấm pin mặt trời bằng 30-60% cũng như chạy của bạn chi phí cho cùng chỉ là bạn thêm một số tiền đầu tư tương đối nhỏ cho lớp phủ THERMBLOCK. 
THERMBLOCK được thực hiện để hỗ trợ tất cả các phương pháp năng lượng tái tạo đặc biệt là năng lượng mặt trời và đặc biệt là trong khu vực nóng, đi cho THERMBLOCK cũng sẽ xanh 
tiết kiệm năng lượng là mối quan tâm của chúng tôi.

 

 

Chia sẻ sản phẩm với bạn bè qua Facebook