Tiết kiệm năng lượng là yêu cầu hàng đầu của chúng tôi

 
000 Tên công trình 000
PRIVATE HOUSE
  Hạng mục thi công   MÁI NHÀ
  Thực hiện   12/2014
  Diện tích   270 M2
  Mục đích   TIÊT KIỆM NĂNG LƯỢNG
  Kết quả   GIẢM 48% TRÊN HÓA ĐƠN TIỀN ĐIỆN