Tiết kiệm năng lượng là yêu cầu hàng đầu của chúng tôi

 
000 Tên công trình 000
PRIVATE HOUSE
  Hạng mục thi công   MÁI & VÁCH
  Thực hiện   04/2013
  Diện tích   1430 M2
  Mục đích   CHE PHỦ CHỐNG THẤM HIỆN TẠI VÀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG SƯỞI ẤM / LÀM MÁT VÀ CẢI TẠO NHÀ
  Kết quả   NHIỆT ĐỘ TRONG PHÒNG ĐƯỢC GIẢM XUỐNG VÀ DỪNG NƯỚC BỊ RÒ RỈ