Tiết kiệm năng lượng là yêu cầu hàng đầu của chúng tôi

 

000 Tên công trình 000 NHÀ MÁY DẦU
  Hạng mục thi công   MÁI NHÀ VÀ TƯỜNG
  Thực hiện   11/2012
  Diện tích   5920 M2
  Mục đích   CÁCH NHIỆT, AN NINH, TIẾT KIỆM LỖ DẦU
  Kết quả   MỤC TIÊU ĐÃ ĐẠT ĐƯỢC

 

Liên quan