Tiết kiệm năng lượng là yêu cầu hàng đầu của chúng tôi

 
000 Tên công trình 000 NHÀ MÁY BẢO TRÌ XE TẢI
  Hạng mục thi công   MÁI NHÀ
  Thực hiện   12/2012
  Diện tích   1550 M2
  Mục đích   CÁCH NHIỆT, THOẢI MÁI, CHỐNG THẤM, CÁCH ÂM
  Kết quả   NHIỆT ĐỘ TRONG PHÒNG ĐƯỢC GIẢM XUỐNG TRONG MÙA NÓNG