Tiết kiệm năng lượng là yêu cầu hàng đầu của chúng tôi

 
000 Tên công trình 000 NHÀ CONTANIER  REFUGRR
  Hạng mục thi công   TOÀN BỘ CONTANIER
  Thực hiện   10/2014
  Diện tích   210 M2
  Mục đích   HẠ NHIỆT, CÁCH NHIỆT VÀ SỰ THOẢI MÁI CHO NGƯỜI TỊ NẠN
  Kết quả   NHÀ CONTAINER REFUGRR ĐÃ GIẢM 3.5oC NGAY CẢ KHI CÁC CONTANIER ĐÃ ĐƯỢC CÁCH NHIỆT BẰNG CHẤT CÁCH NHIỆT TIÊU CHUẨN