Tiết kiệm năng lượng là yêu cầu hàng đầu của chúng tôi

 
000 Tên công trình 000 MÁI NHÀ ĐỂ XE BUS TRUNG TÂM  
  Hạng mục thi công   MÁI NHÀ
  Thực hiện   9/2014
  Diện tích   300 M2
  Mục đích   CÁCH NHIỆT, AN NINH, TIẾT KIỆM LỖ DẦU
  Kết quả   Nhiệt độ trong nhà để xe đã giảm xuống rõ dệt