Tiết kiệm năng lượng là yêu cầu hàng đầu của chúng tôi

TRÁNH NGƯNG TỤ

15/10/2015 | 14:59

THERMBLOCK là một lớp cách nhiệt có thể làm giảm hoặc tránh ngưng tụ nước trên bề mặt lạnh.

BẢO VỆ TÒA NHÀ

15/10/2015 | 14:43

Các ứng dụng của THERMBLOCK vào việc xây dựng các bức tường bền và mái nhà góp phần mở rộng tuổi thọ đời xây dựng. Trong thực tế, THERMBLOCK bảo vệ tòa nhà rất tốt bởi sự kết hợp của ba yếu tố quan trọng:

TIÊT KIỆM NĂNG LƯỢNG

15/10/2015 | 15:19

THERMBLOCK là một bộ phim lớp phủ cung cấp một chức năng cao, chức năng cách điện cao và chức năng hiệu ứng nhà kính cao phản ánh