Tiết kiệm năng lượng là yêu cầu hàng đầu của chúng tôi

 
000 Tên công trình 000
FACTORY ROOF
  Hạng mục thi công   SỬA CHỮA MÁI NHÀ
  Thực hiện   08/2014
  Diện tích   480 M2
  Mục đích   CÁCH NHIỆT, THOẢI MÁI VÀ KHÔNG THẤM NƯỚC
  Kết quả   Tầng II hạ nhiệt rõ ràng