Tiết kiệm năng lượng là yêu cầu hàng đầu của chúng tôi

 
000 Tên công trình 000 FACTORY AND WAREHOUSE
  Hạng mục thi công   MÁI NHÀ
  Thực hiện   08/2011
  Diện tích   2190 M2
  Mục đích   CÁCH NHIỆT, CÁCH ÂM VÀ CHỐNG THẤM NƯỚC
  Kết quả   NHIỆT ĐỘ GIẢM XUỐNG TRONG MÙA NÓNG VÀ ÂM THANH GIẢM TRONG MÙA MƯA