Tiết kiệm năng lượng là yêu cầu hàng đầu của chúng tôi

 
000 Tên công trình 000 CÂU LẠC BỘ BƠI LỘI
  Hạng mục thi công   MÁI NHÀ & TƯỜNG
  Thực hiện   03/2008
  Diện tích   1550 M2
  Mục đích   TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG VÀ BẢO VỆ KHỎI NGƯNG TỤ BÊN TRONG TÒA NHÀ
  Kết quả   NHIỆT ĐỘ PHÒNG CAO HƠN VÀO MÙA ĐÔNG VÀ KHÔNG ĐỌNG NƯỚC