Tiết kiệm năng lượng là yêu cầu hàng đầu của chúng tôi

 
000 Tên công trình 000 BỆNH VIỆN SHIMADA
  Hạng mục thi công   MÁI NHÀ
  Thực hiện   08/2010
  Diện tích   980 M2
  Mục đích   CHỐNG THẤM VÀ TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG
  Kết quả   HOÀN HẢO